WEBSCHOOL

aanmelden

IP = 34.200.236.68
COUNTRY : _overal
ACCESS : ALLOWED
Versie van maandag 6/5/2019
i.m. VG 61-13

Webschool is een product van CVO ALTUS

Door het gebruik van onze websites verklaart elke gebruiker zich akkoord met deze gebruikersvoorwaarden en erkent dat de gepubliceerde informatie steeds eigendom is de school. De school en zijn personeel zijn niet verantwoordelijk voor de informatie die door andere gebruikers gepubliceerd wordt, maar behoudt het recht om ongepaste inbreng te verwijderen. Zij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site en kan geen garantie bieden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van haar website. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden.

Gebruikers van deze website verbinden zich er toe op geen enkele wijze misbruik te maken van de informatie en software die aangeboden wordt. De school garandeert enkel uw privacy van gegevens die als dusdanig gekenmerkt en bewaard worden, de verantwoordelijkheid voor de toegang tot deze gegevens ligt volledig bij de gebruiker zelf.

De school behoudt het recht om ten alle tijde de voorwaarden, software of gepubliceerde informatie te wijzigen.Kopieerrechten

Webschool in zijn geheel, alle code, alle inhoud en alle inbreng van cursisten, docenten of andere legitieme gebruikers van de digitale leeromgeving worden beschouwd als documenten van de school en zijn eigendom van de school.
Het kopiëren of publiceren van informatie op deze site op welke wijze dan ook is gebonden aan het auteursrecht en vereist de toestemming van de oorspronkelijke auteur(s).